dilluns, 15 d’octubre del 2012

Nº 144. Tres noves espècies de col•lèmbols cavernícoles de Terol

L'Associació Catalana de Biospeleologia ha portat a terme un projecte de recerca de la fauna cavernícola de la zona del Maestrat de Terol. En Floren Fadrique va presentar aquest treball sota el títol Proyecto de Bioespeleología Maestrazgo al III Concurso de Ayudas a la Investigación establert pel "Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense" (CEMAT), estament que ens va concedir una subvenció, que ha cobert en part les diverses activitats de camp en aquest bell indret. Des d'aquí, el nostre reconeixement.

Planell del Maestrat de Terol, amb la situació de les set cavitats visitades i estudiades

Una part del material entomològic recollit al llarg de l'any 2011, en aquest cas parlem dels col·lèmbols cavernícoles, ha estat ja estudiat pels eminents biòlegs Rafael Jordana i Enrique Baquero, de la Universidad de Navarra (col·laborant-hi a més en Floren Fadrique), resultant que dintre dels dos-cents-deu exemplars capturats, han aparegut vuit diferents espècies, tres de les quals han resultat ser noves per a la ciència, podent descriure-les com a nous espècimens. Els resultats de l'estudi ja han estat publicats, en anglès, a la revista digital "on line" ZOOTAXA. Inserim tot seguit la presentació del treball; el resum i una fotografia. En aquesta recollecció també hi han col·laborat membres de la nostra Associacció (J. Pastor; A. Meseguer i Ll. Auroux) i també en C. Fontgivell delg rup CERAP de Riudoms.

De la revista Zootaxa, es poden consultar per Internet tots els resums dels treballs que es van editant, però resulta que dels articles complets només en podem veure i descarregar aquells en que l'autor ha fet efectiu un cert pagament, aproximadament uns vint-i-cinc euros per pàgina. En aquestes condicions, l'article resta a lliure disposició. Per això veurem, si la consultem, que al final dels títols dels articles, en alguns s'indica "OPEN", que són els que podem obrir del tot.

Una parella de col·lèmbols. La mida dificulta molt la seva fotografia i la captura

Un diplur campodeid amb un col·lèmbol.  Foto: Agustí Meseguer

Títol i resum, literal:

 Zootaxa 3502 © 2012 Magnolia Press

The collembolan fauna of Maestrazgo caves (Teruel, Spain) with description of three new species

RAFAEL JORDANA1,3; FLOREN FADRIQUE 2; ENRIQUE BAQUERO 1

1-Department of Zoology and Ecology, University of Navarra, PO Box 177, 31080 Pamplona, Navarra, Spain. E-mail: rjordana@unav.es; ebaquero@unav.es

2-Associació Catalana de Biospeleologia, BIOSP. Moreres, 3. 43890 L´Hospitalet, Tarragona. E-mail: biosp@hotmail.com

3-Corresponding author

Abstract

Three new species of cavernicolous Collembola belonging to genera Pygmarrhopalites and Oncopodura from five caves at El Maestrazgo (Teruel, Spain) are described: Pygmarrhopalites maestrazgoensis sp. nov., P. cantavetulae sp. nov. and Oncopodura fadriquei Jordana & Baquero sp. nov. In addition five other species have been found in the same caves: Heteromurus nitidus (Templeton, 1836), Pseudosinella encrusae Gisin & Gama, 1969 (second record of the species), Megalothorax minimus Willem, 1900, Protaphorura aconae Arbea & Jordana 1994 (second record of the species), and Schaefferia decemoculata (Stach, 1939) (sensu: Thibaud 1970). The explorations of cave fauna in these cavities has been carried out by the "Associació Catalana de Biospeleologia” under the sponsorship of CEMAT (Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense).

Key words: Collembola, Arrhopalitidae, Pygmarrhopalites, Oncopoduridae, Oncopodura, biospeleology, taxonomy

Un grup de col.lèmbols i dos diplòpodes iùlids.    Foto: Agustí Meseguer

Donem el nostre agraïment als autors de l'estudi morfològic: Rafael Jordana i Enrique Baquero perquè ens han donat una bona lliçó de com es pot arribar a fer un estudi tan complet com el que s'ha publicat, en un temps tant reduït. I és que quan es tenen ganes de fer bé les coses, tot surt brodat. En quant al Floren Fadrique, a més del mèrit de capturar la majoria dels col·lèmbols, ha portat a terme la tasca de la informació de totes les cavitats, així com les dades complementàries de biòtops i climatologia.

Les tres noves espècies:

Pygmarrhopalites maestrazgoensis sp. nov. Trobat a les següents cavitats: Cueva del Turcacho, Iglesuela del Cid; Sima de San Víctor i Sima de La Cija, Fortanete. El nom de l'espècie es refereix a la zona del Maestrat.

Pygmarrhopalites cantavetulae sp. nov. Trobat a les següent cavitat: Sima de San Víctor, Fortanete. El nom de l'espècie es refereix a l'antic nom romà de Cantavieja, població propera a la cavitat.

Oncopodura fadriquei sp. nov.Trobat a les següents cavitats: Cueva del Turcacho, Iglesuela del Cid; Sima de San Víctor i Sima de La Cija, Fortanete. El nom de l'espècie ha estat dedicat a Floren Fadrique.

Fotografia amb microscopi electrònic de la nova espècie Oncopodura fadriquei, extreta de la publicació. A baix, esquerra, veiem l'apendix (aqui es veu sortit endarrera, però normalment està sota el cos) que fan servir per impulsar-se i donar els salts per escapolir-se

Uns dels insectes que més dificultats presenten a l'hora de capturar-los, són precisament els col·lèmbols. La seva petita mida, alguns de menys d'un milímetre; el color blanc i quasi transparents (en molts d'ells), i el principal de tots: els salts que fan només que els hi acostem qualsevol estri de captura (poden ser de deu a quinze centímetres!).

El sistema més "tècnic" de captura és mitjançà un pinzell molt fi mullat amb aigua o alcohol, però...s'ha de tenir bon pols i fer-ho amb rapidesa. També dona bon resultat mullar el dit amb alcohol (i també va bé amb saliva) i posar-li el dit per sobre, amb cura de no xafar-lo. Tot i això se'n solen escapar quasi més dels que es capturen... Fer-o amb l'aspirador és un sistema segur per perdre l's o trpbar-los trencats.

Aquestes campanyes biospeleològiques al Maestrat també han donat alguna novetat més, però com encara estan en procés d'estudi, no en podem avançar res més. Haurem d'esperar.

1 comentari: