dilluns, 26 de gener del 2015

Nº 215. Convocatoria de l'Assemblea 2015

Un dels coleòpters subterranis de les muntanyes de Prades i entorn.  Foto Agustí Meseguer

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA


D’acord amb l’art. 10 dels Estatuts de l’Associació, es convoca l’Assemblea General anual que tindrà lloc en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau), Plaça Leonardo da Vinci 4-5, el pròxim dimarts dia vint-i-quatre de febrer del 2015 a les 18 hores en primera convocatòria y a les 18,30 hores en segona convocatòria.


Correcció a dia 28 de gener del 2015:

La convocatòria ha estat ajornada al dia 3 de març del 2015, al mateix lloc, i a la mateixa hora


L’Assemblea constarà de l’Ordre del dia següent:


1 .- Lectura de l’Acta anterior i la seva submissió a votació per ser ratificada.


2 .- Exposició per part del Sr. President de les activitats dutes a terme durant l’any 2014 i projectes del 2015.


3 .- Presentació de l’estat de comptes de l’Associació i pressupost previst per al 2015.


4 .- Votació dels projectes i pressupost per al 2015.


5 .- Els acords es prendran per majoria simple dels vots del socis presents o representats.


6 .- Torn obert de paraules.


L’Hospitalet de l’Infant 13 de Gener de 2015.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada