dilluns, 2 de març del 2015

Nº 218. Recordatori de l'assemblea del 2015

Preparació de trampes. Coves del Toll, Moià

RECORDATORI DE LA CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA DEL 2015 DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE BIOSPELEOLOGIA:


Demà dimarts dia 3 de març de 2015, segons ja s'havia informat, tindrà lloc l’Assemblea General anual en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau), Plaça Leonardo da Vinci 4-5, a les 18 hores en primera convocatòria y a les 18,30 hores en segona convocatòria.


L'assembles constarà del següent Ordre del dia:


1.-Lectura de l'Acta anterior, i la seva submissió a votació, per ser ratificada.


2 .- Exposició per part del Sr. President de les activitats dutes a terme durant l’any 2014 i projectes del 2015.


3 .- Presentació de l’estat de comptes de l’Associació i pressupost previst per al 2015.


4 .- Votació dels projectes i pressupost per al 2015.


5 .- Els acords es prendran per majoria simple dels vots del socis presents o representats.


6 .- Torn obert de paraules.


Hi esperem a tothom! 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada