divendres, 9 d’abril del 2021

Nº 347: Estudi de la fauna hipogea de Sant Llorenç del Munt

 

 Nova espècie descoberta durant la visita a l'avenc del Davi, dins les visites d'aquest estudi.

Foto: J. Mederos. Aquesta foto s'ha afegit a l'escrit que presentem. No estava en l'original. 

A la pàgina web de la Diputació de Barcelona, Parcs de Catalunya (La Xarxa), s'ha publicat un article que dóna a conèixer una gestió per al coneixement de la biodiversitat subterrània.

 

Un conveni d'estudi de la fauna hipogea del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, ha permès avaluar l'estat d'algunes espècies destacades que colonitzen moltes de les seves cavitats. Els estaments que hi han intervingut són: el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Departament d'Artròpodes); l'Associació Catalana de Bioespeleologia -BIOSP-; la Federació Catalana d'Espeleologia i la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. S'insereix la publicació completa, havent-hi afegit de la nostra mà dues fotografies complementaries.

Article publicat:

Sant Llorenç-Obac. Avaluen la presència de dues espècies protegides pel decret del PEIN

Preservar les cavitats de més fàcil accés controlant el grau de freqüentació, recomanació de l’estudi sobre artròpodes hipogeus al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

 

 

        

                             Stenasellus virei a les coves d'en Carner. Autor: Sergi Gago.

 

08/04/2021.

Preservar les cavitats més horitzontals i/o de fàcil accés controlant el grau de freqüentació a aquestes cavitats per no augmentar el nivell de degradació incipient que presenten. És la recomanació de l’equip tècnic del Departament d’Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) i membres col·laboradors de l’Associació Catalana de Bioespeleologia (BIOSP), que han fet el seguiment de poblacions d'artròpodes hipogeus en coves i avencs del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. S’han centrat en avaluar la presència de dues espècies protegides pel decret del PEIN.

L’estudi, fet en sis coves i avencs, està emmarcat en el conveni per cooperar en projectes de recerca en ambients càrstics i de patrimoni de col·leccions entre el Museu, BIOSP, la Federació Catalana d'Espeleologia i la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, que es porta a terme des del 2018. Hi van participar  els investigadors Berta Caballero, Sergi Gago, Miguel Prieto, Jorge Mederos, Neus Brañas, Floren Fadrique, Lluís Auroux i Glòria Masó, sota la coordinació del biòleg del Parc, Daniel Pons.

La fauna troglòbia d’invertebrats a Catalunya suporta diferents graus d’amenaça a la seva supervivència, i per això es fa del tot necessari actualitzar les dades sobre les distribucions per tal de recolzar i, si cal, ampliar les propostes de decrets de protecció del seu hàbitat. 

L’objectiu principal d’aquest estudi fou avaluar la presència de dues espècies d’artròpodes del medi hipogeu i protegides pel decret del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN): el coleòpter leiòdid Troglocharinus kiesenwetteri sanllorensi (Zariquiey, 1924), subespècie endèmica del massís, i el crustaci isòpode, de vida aquàtica, Stenasellus virei (Dollfus, 1897), espècie endèmica del nord-est ibèric. L’avaluació es va dur a terme a sis cavitats del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, espai encerclat dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN): Coves d’en Carner (Castellar del Vallès), Avenc de la Canal de Mura (Vacarisses), Avenc de la Codoleda (Matadepera) i Cova Simanya, Cova Simanya Petita i Avenc del Daví que pertanyen al terme municipal de Sant Llorenç Savall. Aquestes cavitats van ser escollides per tenir dades bibliogràfiques de presencia d’aigua.                           

 

                             Troglocharinus kiesenwetteri santllorensi. Foto: Agustí Meseguer.

                             Aquesta foto s'ha afegit a l'escrit que presentem. No estava en l'original. 

El segon objectiu va ser el d’ampliar coneixements sobre la biocenosi invertebrada existent en les cavitats visitades. Per estudiar les espècies es van combinar dos mètodes de recol·lecció: la captura directa, i les trampes de caiguda. Es van realitzar dues visites a cada una de les sis cavitats, en l’interval temporal del 28 de febrer al 25 de juliol de 2019 i amb un decalatge d’un mes entre les dues visites a cada cova, període en el que les trampes van estar actives.
 
Com a resultats principals, en la campanya es van localitzar espècimens de Troglocharinus kiesenwetteri sanllorensi a cinc de les sis cavitats triades. Es confirma la seva presència actual a totes les coves de les que prèviament ja hi havia cites. En canvi, Stenasellus virei, espècie aquàtica, molt lligada a condicionants ambientals i molt més difícil de localitzar, fou observada, únicament, a les coves d’en Carner. La seva presència a la cova Simanya i a l’avenc de la Canal de Mura es basa en les citacions aportades o recopilades per Escolà (1978) i Flaquer (1978). 
 
A part de les dues espècies diana, van trobar quaranta espècies d’artròpodes que s’engloben en vint-i-nou famílies, setze ordres i sis classes (Arachnida, Chilopoda, Crustacea, Diplopoda, Entognatha, Insecta). Les mostres recol·lectades enguany s’afegeixen al fons ja existent, a la col·lecció d’artròpodes del Museu i contribuiran a millorar el coneixement sobre la biocenosi a les cavitats visitades del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada