dimarts, 12 d’abril del 2011

Nº 098. Projectes BIOSP 2010 (part 1ª de 2)

Al llarg de l´any passat, la nostra Associació ha realitzat una serie d'activitats, totes al voltant de l'estudi i la recerca de la fauna subterrània. Malgrat el seu àmbit geogràfic, estan resumides en diversos projectes lligats a entitats culturals o universitàries, amb les que habitualment col·laborem. Els projectes i/o activitats durant el 2010 han estat les següents: -Projecte Biospeleologia Atlas (Projecte i Activitat) -Projecte Biospeleologia Malaka (Projecte) -Proyecto Bioespeleologia Maestrazgo (P i A) -Banc Teixits Museu Ciències Naturals de BCN (P i A) -Projecte Troglocharinus. (P i A) -Acord de Custodia de la Cova Bonica de Ulldecona (P) -Expedició Espeleològica Tazah (P) En aquesta primera part, parlarem només dels quatre primers. Projecte Biospeleologia Atlas:
Aquest Projecte, un clàssic i el "leitmotiv" de la nostra Associació, continua amb l´investigació de la fauna subterrània del Marroc, dedicant una part important de la recerca a la recol.lecció i estudi del gènere Antoinella. En l´expedició de l´any passat, malgrat el reduït nombre de participants, s´ha aconseguit capturar una serie d´exemplars de dos especies: A. sendrai i A. espanoli, de les quatre que ens falten per finalitzar l´estudi d´ADN d´aquest gènere, enllestit fa uns anys merçes a la col.laboració del Dr. Faille i del Dr. I. Ribera, de l'Institut de Biologia Evolutiva. Actualment, aquests estudis d´ADN del gènere Antoinella, és portat a terme pel Dr. Faille desde el Zoologische Staatssammlung Munchen, en Alemanya.
Es té que recordar que l´any passat es va realitzar la tretzena expedició (Atlas 2010). La continuïtat d´aquest Projecte i els resultats obtinguts revelen l'interès de la fauna subterrània del Marroc i les novetats que sovint es troben, fan palès el desconeixement que es té d´aquesta fauna i la tasca que encara hi queda per fer.
Projecte Biospeleologia Malaka:
Mol lligat a l'anterior Projecte, aquest, que encara hi és en preparació, s'ha iniciat per consell del nostre col.laborador Dr. A. Faille.
En síntesi, consisteix en recol.lectar una serie de trequids cavernícoles o endogeus de la zona sud d'Andalusia i estudiar el seu ADN per veure quines relacions taxonòmiques poden existir entre aquests i les Antoinella que s'han capturat l'any passat i que viuen en la zona del Rif, al nord del Marroc. De moment, fa uns tres mesos que estem en tràmits per tal d'aconseguir els preceptius permisos de recol.lecció de fauna amb la "Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía". Esperem que, malgrat les habituals condicions de l'administració, ponguem disposar d'aquests permisos en un temps breu. La recerca prevista es centrarà en cavitats de la província de Màlaga, i ens havem posat en contacte amb la Federación Andaluza de Espeleología per tal d'aconseguir informació i guiatge sobre aquestes cavitats. Proyecto Bioespeleologia Maestrazgo: El CEMAT (Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense), ha encarregat a la nostra Associació un inventari de la fauna subterrània de la comarca del "Maestrazgo Turolense". Aquest Projecte, a realitzar dintre d'enguany, es va gestionar el passat any 2010, signant el contracte d'Investigació amb el CEMAT i aconseguir els permisos de recol.lecció amb el INAGA, (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Gobierno de Aragón). De fet i per avançar feina, ja s'ha començat a reconèixer una serie de cavitats per tal d'analitzar les seves condicions bioclimàtiques vers la fauna subterrània i en altres cavitats s'ha fet un assaig de recol.lecció per veure la diversitat i volum de fauna que presenten. Es la primera vegada que es fa un estudi biospeleològic de caire exhaustiu en el massis Ibèric, en el que, malgrat les esporàdiques recerques efectuades no ha donat encara un resultat prou convincent del potencial faunístic dels seus massissos càrstics. Banc de Teixits del Museu de Ciències Naturals de Barcelona: En estreta col·laboració amb el Departament d'Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, estem treballant en la tasca de la col·lecció d'artròpodes en alcohol absolut. Aquesta col·lecció te l'objectiu de emmagatzemar i preservar material biològic en condicions idònies de conservació, per a posteriors estudis moleculars. La nostra aportació, iniciada l'any 2006, consisteix en la recol·lecció i donació de fauna invertebrada subterrània: regularment, i com fruit de les sortides habituals o de caire específic que fem, capturem exemplars, principalment de coleòpters, que van engrandint aquesta col·lecció, i que, amb la importància que estan prenent els estudis genètics, la citada col·lecció esdevindrà en un futur un valuós instrument de referència junt amb els estudis taxonòmics clàssics i basats en les claus dicotòmiques d'identificació. Dintre d'aquest marc, se està prestant especial atenció a les espècies localitzades en una sola cavitat, exemplars únics o que per la seva importància biològica mereixin aquest tractament. Final de la 1ª part Autor: Floren Fadrique

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada