dijous, 12 de gener del 2012

Nº 120. Una nova espècie de Zariquieya

Els companys de la nostra Associació: Arnaud Faille i Javier Fresneda, ens han fet arribar el seu darrer treball sobre fauna cavernícola (també n'és coautor en Charles Bourdeau). Es tracta d'una descoberta molt important, d'una nova espècie que pertany a un gènere que fins ara s'havia mantingut monoespecífic (amb una sola espècie) durant molts anys, exactament des del 1924 fins el 2011 en que s'ha descrit aquesta segona. Com passa en molts cassos, aquesta novetat s'ha trobat en una sola localitat, l'avenc de Pla de Fornesa, al sud de la població de La Guàrdia d'Ares, Lleida.
Tot seguit s'inclou la versió original del títol i el resum, extret de la revista Zoosystema editada pel Muséum national d'Histoire naturelle de París.
Zoosystema 33(4):429-441. 2011
Les Molopina hypogés des Pyrénées avec la description d'une nouvelle espèce de Zariquieya Jeannel, 1924 d'Espagne (Insecta, Coleoptera, Carabidae, Pterostichini) Auteurs: Arnaud Faille, Javier Fresneda and Charles Bourdeau RÉSUMÉ Une deuxième espèce aveugle du genre Zariquieya Jeannel 1924, Z. boumortensis n. sp., est décrite du versant sud des Pyrénées centrales (Lleida, Espagne). Une étude morphologique de la nouvelle espèce, particulièrement des genitalias mâles et femelles ainsi que la morphologie externe, indiquent qu'elle doit être incluse dans le genre Zariquieya, créé pour une espèce unique endémique de l'est des Pyrénées espagnoles. La nouvelle espèce est morphologiquement distincte de Z. troglodytes Jeannel 1924 par de nombreux caractères dont des palpes maxillaires glabres, un pronotum plus transverse, des sillons frontaux peu prononcés, et des élytres à disque plan et sans déclivité élytrale accusée. Une clé de détermination des Molopina pyrénéens est donnée, l'écologie et la biogéographie du groupe est discutée et une carte de distribution des Molopina hypogés pyrénéens est incluse. Traducció al català: Els Molopina hipogeus dels Pirineus amb la descripció d’una nova espècie de Zariquieya Jeannel, 1924 d’Espanya (Insecta, Coleoptera, Carabidae, Pterostichini) Autors: Arnaud Faille, Javier Fresneda and Charles Bourdeau
RESUM: Una segona espècie cega del gènere Zariquieya Jeannel 1924, Z. boumortensis nov. sp., es descriu de la vesant sud dels Pirineus centrals (Lleida, Espanya). Un estudi morfològic de la nova espècie, especialment dels genitals mascle i femella així com la morfologia externa, indiquen que ha de ser inclosa en el gènere Zariquieya, creat per una única espècie endèmica dels Pirineus orientals espanyols. La nova espècie és morfològicament diferent de Z. troglodytes Jeannel, 1924 per nombrosos caràcters, com els palps maxil·lars glabres, un pronot més transvers, solcs frontals poc marcats, i èlitres amb disc pla i amb poc declivi elitral. S'inclou una clau determinació per als Molopina hipogeus dels Pirineus, la ecologia i la biogeografia del grup es discuteix i també s'inclou un mapa de distribució dels Molopina hipogeus dels Pirineus. Dades del material que ha servi per l'estudi -versió original-: Zariquieya boumortensis n. sp. MATÉRIEL TYPE. — Holotype: ♂ (MNHN) ; paratypes: 1 ♀ (MZB), 3 ♂ ♂ (coll. CB, AF & JF). LOCALITÉ TYPE. — Espagne. Lleida, La Guàrdia d’Ares, Avenc de Pla Fornesa. ÉTYMOLOGIE. — L’épithète spécifi que boumortensis fait référence à la Serra de Boumort où se trouve la localité typique. MATÉRIEL EXAMINÉ. — Holotype : Espagne. Lleida, La Guàrdia d’Ares, Avenc de Pla Fornesa, 8.X.2009, C. Bourdeau, A. Faille et J. Fresneda leg., ♂(MNHN). Paratypes : mêmes localité et collecteurs, 18.X.2009, 1♂ (coll. AF) ; mêmes localité et collecteurs, 28.III.2009, 1♀(MZB) ; même localité, 18.V.2011, C. Bourdeau & J. Fresneda leg., 2 ♂♂ (coll. CB & JF). DISTRIBUTION. — Pour l’heure, uniquement connu de la localité typique. S'insereix una petita part de la descripció de la Z. troglodytes feta per R. Jeannel l'any 1924, llavors el sots-director de l'Institut d'Espeleologia de Cluj, Romania, i que va ser publicada als Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. IV nº 8 pp 1-18.
Una curiositat: El 1927, 3 anys després de la descripció, Ascensi Codina i Ferrer, Conservador del llavors anomenat Museu de Biologia, de Barcelona, publica un anunci al Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural en que ofereix cinquanta pessetes per un exemplar de Zariquieya. El valor actualitzat pel IPC representen uns 120 euros actuals Finalment quatre mots sobre el seu descobridor, Ricardo Zariquiey Àlvarez. Barcelona (1897-1965) Metge pediatre, s'interessa per l'entomologia i l'any 1915 ja publica els seus primers treballs. L'any 1917 inicia de la ma del seu pare, Ricardo Zariquiey Cenarro, els estudis sobre fauna endogea i cavernícola, en especial coleòpters. Actiu col.laborador del Museu de Zoologia de Barcelona, l'any 1923 coneix Francesc Español, iniciant-se una gran amistat i moltes activitats conjuntes de visites a cavitats i intenses campanyes espeleològiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada