dilluns, 29 d’octubre del 2012

Nº 146. Activitats del Dr. Español l'any 1962

Diapositiva feta per l'Isidre G. Urgellés l'any 1965. Contra-llum al despatx-laboratori de treball del museu. En primer terme Francesc Español a la seva taula, i al fons Lluís Auroux amb la lupa binocular. No es pot dir que sigui una bona foto, però té l'interès de que és inèdita i també que és representativa d'aquells anys.

Temps enrera ja es van publicar dos post sobre el treball del Dr. Francesc Español al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que corresponien als anys 1934 i 1935. Ara hem tingut accés a les seves anotacions de l'any 1962, de les que se’n fa un recull de les principals activitats relacionades amb la biología subterrània.

El tema del post: Els escrits de l'any 1962

Els seus escrits, a ma sobre 52 fulls a dues cares de 220 x 160 mm i amb bolígraf negre (en comptats casos, blau, i alguns dels costos estan escrits en llapis), inclouen:

-Les activitats de camp entomològiques, que seran comentades més endavant

-Els treballs entomològics que anava fent: treballs; dibuixos; genitàlies; escrits: correccions i preparació de la revista Miscel·lània Zoològica; preparació i determinació del material recollit durant les sortides, etc. Veure tot seguit les nou ressenyes originals.


-Les reunions de treball amb el Negociat de Cultura de l'Ajuntament, Caps de Serveis, etc. Visites als alts directius, assistència mensual a les Reunions de Zoòlegs, etc. Veure tot seguit la ressenya original.

-Una relació de totes les persones que el visitaven per consultar quelcom, per portar-li material, entomòlegs estrangers, etc. Veure tot seguit la ressenya original.

-Una relació de tota la correspondència: cartes entrades (540), cartes enviades (348) (amb el corresponent valor dels segells o despeses de tramesa), paquets i trameses certificades enviades (91) i el seu cost. Aquest any 1962, el cost total d'aquestes trameses va ser de 1.275,55 pta. Actualitzat amb els IPC de cada any, ara en serien 44.625 pta = 267 E. Veure tot seguit les dues ressenyes originals.


-Un llistat del material de diversos ordres animals entrat a les col·leccions, en motiu de canvis, dipòsits, donatius i caceres de camp. En total aquest any van entrar 6.965 exemplars., la majoria coleòpters. Veure tot seguit la ressenya original d'uns dies del mes de novembre

-I altres anotacions d'incidències al museu, altres feines, etc.

Veure tot seguit les quatre ressenyes originals.Anem ara a particularitzar en l'activitat biospeleològica.

Sortides de camp i expedicions amb finalitat biospeleològica, per ordre cronològic:

-Setmana del 20 al 27 de març, campanya a la Sª de Prades, a les poblacions de Mont-ral, Capafons , La Febró i Prades, amb la visita a les següents cavitats: Avenc del Teix, cova de la Moneda, Cova del Codó i l'avenc de la Febró. Veure tot seguit la ressenya original.

-setmana del 7 al 13 de maig, excursió a la Sª de Prades, visitant les coves de la Moneda i del Codó. Veure tot seguit la ressenya original


 -dia 10 de juny, excursió a La Riba i Mont-ral, visitant les coves de Cartanyà i de la Moneda. Veure tot seguit la ressenya original
 - Campanya a 22 de juliol al 2 d'agost a Biscaia, Cantàbria i Astúries. Veure tot seguit la ressenya original
Un dels aspectes més importants d'aquest any, per nosaltres, és que va ser el començament d'una etapa de gent nova interessada en la biospeleologia: Esteve Petit; Josep Subils; Joan Senent i Oleguer Escolà. I això està documentat dins de les anotacions que cada setmana deixava escrites Español. Aquest inici va tenir, poc temps desprès, una gran consolidació amb més gent: I.G. Urgellés; Armando Àvalo; Carles Ribera; Xavier Bellés; Jordi Comas; Miquel Nebot; Agustí Meseguer; l'autor d'aquesta nota i...etc. etc. perquè seria llarg. 

Cronològicament, la primera cita correspon a l'Esteve Petit, la setmana del 7 al 15 de juliol en la que diu (sic): E. Petit (ERE). Veure tot seguit la ressenya original.

La segona cita és la conjunta de Senent-Escolà la setmana del 27 d'agost al 2 de setembre, en la que diu (sic): Senent (C.E.C) i O. Escolá (C.E.C). Veure tot seguit la ressenya original.

La darrera és la d'en Subils la semana del 10 al 16 de desembre, en la que diu (sic): Subils (estudiante espeleólogo). En una nota posterior, de la mateixa setmana diu (sic): Salida frasco éter acético, bolsa serrin de corcho y trampas para cavernicolas cedidos al Sr. Subils. Veure tot seguit les dues ressenyes originals.

Malauradament vam perdre en Josep i l'Esteve, i en Joan ja fa temps que no si dedica, però ens queda l'Oleguer, que tot i jubilat, segueix en actiu i recol·lectant fauna.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada