dilluns, 25 de maig del 2009

Nº 028. Assemblea constitutiva de l’Associació Catalana d’Espeleologia –BIOSP-

Conclusions de la Primera Assemblea La sessió va tenir lloc a la sala d’actes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a qui hem d’agrair la desinteressada cessió del local. Assisteixen 12 membres del total de 41 socis, el que representa el 29 % de participació: Francesc Alfambra; Lluís Auroux; Jordi Comas; Floren Fadrique; Arnaud Faille; Carles Hernando; Glòria Masó; Pau Pèrez; Enric Porcel; Ignacio Ribera; Josep Manel Victoria i Juan Antonio Zaragoza. Recull dels principals temes exposats: -Presentació de l'Associació; motius de la seva creació i objectius -Presentació dels tres primers responsables; President; Secretari i Tresorer -Presentació de l'estat de comptes corresponent als anys 2007 i 2008 -Exposició de les principals activitats portades a terme des de la fundació de l'ACB: --El Projecte Atlas al Marroc --Col.laboracions diverses amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona: Amb el Banc de Teixits; Amb el Departament de Col·leccions (Àrea d'Artròpodes) -- Col.laboracions diverses amb el Museu Valencià d'Història Natural, Fundación Torres Sala -- Col.laboracions diverses amb l'Institut de Biologia Evolutiva, del CSIC -Reorganització de la Secció de Bioespeleologia de la Federació Catalana d'Espeleologia: Ja s'ha proposat als directius, encarregar-nos de tornar a engegar aquesta Secció que avui dia no està operativa. Referent al material que es pugui obtenir dels recol·lectors, es proposa organitzar un circuit de comunicació per tenir-los informats del que han recollit, i fins i tot donar-los la possibilitat de col.laborar dins del Museu en les tasques de preparació, conservació i catalogació del seu material aportat. Bloc de l'Associació: Ja tenim un Bloc: biosp.blogspot.com que està del tot a la disposició dels associats per inserció de notes i articles., tot i que encara hi manquen alguns detalls. Ja hi ha d'altres Blocs que tenen enllaç amb el nostre (Espeleoblog; Espeleo Truji, etc.). Proposta de creació d'un butlletí digital des d'on podríem comunicar activitats; necessitats particulars de separates, divulgació dels treballs i activitats de cadascú, etc. S'estudiarà la creació d'un sistema de comunicació digital tipus "fòrum" per una comunicació interna més directa entre els associats. Permisos de recol·lecció: Donat que cada vegada hi ha més limitacions per la cacera -bé siguin d'interior de cavitats o d'exterior-, seria interessant aconseguir una via més fàcil per a l'obtenció de permisos. En aquest moment, les gestions s'han de fer a través del Museu i aquest els ha de demanar a Medi Ambient. S'hauria de gestionar perquè aquestes sol·licituts les pugui fer directament l'ACB per agilitzar els tràmits.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada