dilluns, 10 de setembre del 2012

Nº 140. Un antic-nou Aphaenops de l'avenc ERE

En què quedem: antic o nou? Deixeu-me que us ho expliqui

Valentí Zapater.  Foto: Web GRIFONE
El 9 de setembre de l'any 1989, en Valentí Zapater va recollir un exemplar d'un coleòpter cavernícola dins l'avenc ERE, Ansó, Osca. El seu posterior estudi va acabar determinant-lo com Aphaenops ochsi cabidochei, passant a la col.lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

El Dr. Arnaud Faille, del que en parlem sovint per la seva gran labor d'exploració espeleològica i d'estudi entomològic, principalment de fauna cavernícola, en una estada a Barcelona va examinar el material del grup dels Aphaenops (coleòpters cavernícoles altament evolucionats dins la fauna subterrània) de la col.lecció del museu i va poder comprovar que un dels exemplars (precisament el que hem esmentat abans), presentava detalls diferenciadors que mereixien aprofundir en el seu estudi. El resultat ha estat un èxit. Es tracta d'una nova espècie. Estava mal determinat!

El treball corrector ha estat publicat l'any 2011 a la prestigiosa revista Bulletin de la Société entomologique de France, sent-ne els autors el ja dit Arnaud Faille i en Charles Bordeau. Tots dos són francesos i des de fa molts anys en moltes ocasions treballen en conjunt fent campanyes espeleològiques pel sud de França i pel nord de Catalunya i d'Osca. La nova espècie ha estat dedicada a Xavier Fresneda, un gran especialista en coleòpters subterranis: cavernícoles i del Medi Subterrani Superficial, que també col·labora molt sovint amb els dos autors en estudis i sortides de camp.

Arnaud Faille - Charles Bourdeau a la porta del túnel de la Verna

Les determinacions errònies no són un cas extraordinari. Bé sigui per les presses, o per la manca de coneixement del material estudiat, porta a una mala determinació. Aquell material, amb la seva etiqueta amb el nom equivocat, pot  permaneixer dins les caixes del museu anys i anys (en aquest cas vint i dos anys!) fins que algun especialista fa una revisió del gènere, o el compara amb material més recent i així es pot adonar de l'errada.

Aquest coleòpter, un de sol, és una femella i està en un relatiu mal estat, com es pot apreciar a la foto. Diuen textualment els autors dins del treball:

L'état de l'unique connu laisse à penser qu'il a été collecté mort, mais les caracteres discriminants sont observables sans ambiguïté. Si l'étude des Trechinae passe bien souvent par l'étude de l'édéage du mâle, cette nouvelle espèce est suffisamment distincte morphologiquement pour permettre de la décrire.

Traducció del francès:

L'estat de l'únic exemplar conegut fa pensar que va ser recollit mort, però els caràcters discriminants es poden observar sense ambigüitats. Si l'estudi dels Trechinae (la família a que pertanyen els Aphaenops) passa ben sovint per l'estudi de l'edeagus (membre genital masculí), aquesta nova espècie és morfològicament prou diferent com per poder-la descriure.


La nova espècie: Aphaenops fresnedai

F. Fadrique;   J. Comas  i   X. Fresneda 

El treball ha estat publicat l'any 2011 a la prestigiosa revista Bulletin de la Société entomologique de France, sent-ne els autors el ja dit Arnaud Faille i en Charles Bordeau. Tots dos són francesos i des de fa molts anys en moltes ocasions treballen en conjunt fent campanyes espeleològiques pel sud de França i pel nord de Catalunya i d'Osca. La nova espècie ha estat dedicada a Xavier Fresneda, un gran especialista en coleòpters subterranis: cavernícoles i del Medi Subterrani Superficial, que també col·labora molt sovint amb els dos autors en estudis i sortides de camp.

Transcripció textual del principi de la descripció:

Bulletin de la Société entomologique de France, 116 (3), 2011 : 261-267.

Une nouvelle espèce de Trechinae troglobie du versant sud
des Pyrénées (Coleoptera, Carabidae, Trechinae)

par Arnaud FAILLE* & Charles BOURDEAU**
* Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, Zoologische Staatssammlung, Muenchhausenstr. 21,
D - 81247 Munich, Allemagne
** 5 chemin Haut-Fournier, F - 31320 Rebigue charles.bourdeau@gmail.com

Résumé. - Aphaenops (Aphaenops) fresnedai n. sp., nouvelle espèce de Carabidae souterrain d'une grotte de haute altitude des Pyrénées de Huesca (Espagne), est décrite. Le seul exemplaire connu présente un certain nombre de caractères morphologiques particuliers, chétotaxie élytrale et conformation du labre notamment. Cette espèce est morphologiquement proche de A. ochsi cabidochei (Coiffait, 1959) et A. valleti Casale &; Genest, 1986, deux espèces présentes dans la même région.

L'avenc ERE.      Foto Joan Montoya

Aphaenops pluto.      Foto de la web: abela.ariegenature.fr d’Alain Bertrand


A tall de curiositat, donat que no és habitual que en treballs entomològics es prenguin aquestes "llibertats", s'insereix una figura del llibre Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes Balears, del nostre company Xavier Bellés. Compara un coleòpter, que molt bé podria ser d'un Aphaenops com del que parlem, am el disseny estructural d'una nau de l'espai. Per que quedi clar, jo estic molt d'acord en aquests tocs d'humor.


L'alt grau d'adaptació al medi subterrani i la gran evolució dels Aphaenops els ha portat a unes formes força curioses. La seva Font d'alimentació són petits insectes, també cavernícoles, als que atrapen de viu en viu. Posseeixen molts òrgans sensitius d'olfacte i de moviment-vibracions, cosa que, reforçat amb les enormes mandíbules i la gran llargada de potes i antenes, els fan una "màquina de matar". Potser si la seva mida, en lloc d'un parell centímetres fos de mig metre, no podríem fer activitats a les cavitats colonitzades per ells. Veieu si no a la darrera foto els detalls de les peces bucals.
No serà aquesta la darrera noticia que comentarem dels descobriments de l'Arnaud & Charles...