dimarts, 9 de febrer del 2021

Nº 343: Un nou gènere/espècie d'opilió troglobiont d'una cavitat de Terol

El nou gènere/nova espècie:Turonychus fadriquei

El Dr. Carlos E. Prieto, treballa al Laboratorio de Aracnología i Malacología del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal, a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, Bilbao; està estudiant un nou opilió cavernícola trobat per l’infatigable Floren Fadrique, que no para amb les seves recerques biospeleològiques. I per molts anys!
El científic Carlos E. Prieto
El fet que el Floren té una casa en un petit poblet a Miravete, Maestrat Terolenc, li permet fer molta activitat d’espeleo per tota aquella zona. L’únic problema és que, en moltes ocasions, li toca fer les exploracions en solitari. Compte!

En aquesta ocasió, a la Cija de Fortanete, ha descobert un opilió extraordinari: un nou gènere! La cavitat l’havia visitat nombroses ocasions, no solament ell sol, també amb altres experts recol·lectors de fauna cavernícola, quan a la mateixa cavitat ell ja havia descobert ni més ni menys que quatre noves espècies: un coleòpter i tres col·lèmbols, però no ha estat fins ja fa un cert temps, l'any 2014, que ha trobat aquesta novetat. No és d’estranyar, ja que la mida d’aquests opilions és de només d'un parell o tres mil·límetres, i a més, el color i la transparència els fan quasi imperceptibles sobre els sediments de les zones de recerca.
La Sala de la Rosa, de la Cija de Fortanete.

Això ens demostra, ja ho hem dit en altres ocasions, que encara que no trobem fauna en una cavitat, mai podem dir que no hi ha res. Només podem dir que no n’hem trobat. Potser en un altre visita, o una altra persona, poden sortir noves espècies.

Els opilions són artròpodes; són aràcnids, (tenen vuit potes) i dins dels aràcnids tenim els opilions; araneids; pseudoescorpins, escorpins, etc.


Resum de l'article de la revista*:

*Resumit per fer-lo més entenedor al nostre nivell.

Actualment, la superfamília d’Opilions Triaenonychoidea inclou dues famílies:

-Synthetonychiidae Forster1954, endèmica de Nova Zelanda

-Triaenonychidae Sørensen, 1886, una família diversa distribuïda majoritàriament per les terres temperades de la Gondwana*, amb actualment uns 110 gèneres i unes 500 espècies i subespecies descrites.

*Gondwana era el més meridional dels dos supercontinents que, juntament amb Lauràsia, existiren fa 180 milions d'anys. El formaven les plaques continentals que actualment constitueixen Àfrica, Sud-amèrica, l'Antàrtida, Austràlia, Nova Guinea, Madagascar, i el subcontinent indi.

Hem utilitzat la captura de seqüències de 164 mostres mostres per crear una matriu d’ocupació del tàxon del 50% amb 704 localitats. Utilitzant exàmens filogenòmics i morfològics, vam explorar les relacions a nivell familiar dins de Triaenonychoidea, incloent la descripció de dues noves famílies:

(1)  Lomanellidae Mendes i Derkarabetian, fam. nov., formada pel gènere Lomanella Pocock, 1903, i un gènere recentment descrit Abaddon Derkarabetian & Baker, gen. nov. amb una espècie, A. despoliator Derkarabetian, sp. nov.

(2)  Buemarinoidae Karaman, 2019, elevada a la familia dins aquest treball, composta pels gèneres Buemarinoa Roewer, 1956; Fumontana Shear, 1977; Flavonuncia Lawrence, 1959 i un nou gènere descrit en aquest treball: Turonychus Derkarabetian, Prieto & Giribet, gen. nov., amb una espècie, T. fadriquei Derkarabetian, Prieto & Giribet, sp. nov.

                            Detall des cos; al natural i amb escanejat electrònic: T. fadriquei


Amb el conjunt de dades també es van establir les relacions filogenòmiques dins la familia Triaenonychidae amb un extens conjunt de tàxons que representen aproximadament el 80% de la diversitat a nivell de gèneres. Basant-nos en els resultats:

-es discuteix la sistemàtica d'aquesta familia incloent l’ús històric de subfamílies

-reavaluem la morfologia en el context de la nostra filogenia

-hipòtesi per a tots els gèneres sense mostrejar

-ressalten els llinatges que més necessiten d’una revisió taxonòmica

-proporcionen un llista de comprovació actualitzada a nivell d’espècie.

Distribució mundial de les famílies.

 A part de descriure nous tàxons, el nostre estudi proporciona el context filogenòmic necessari per a futures investigacions evolutives i sistemàtiques en aquests llinatges.

Resumint, podem dir que la posición del nou gènere i espècie que volem centrar en aquesta nota, és:

Superfamília: Triaenonychoidea

Família: Buemarinoidae

Nou gènere: Turonychus

Nova espècie: fadriquei

Localitat típica: La Cija de Fortanete. Fortanete, Terol.El primer mascle que es vaq capturar. Foto d'un treball anterior.

La nostra enhorabona per treball de recerca, tant del Floren com del Prieto.