dilluns, 8 de juliol del 2013

Nº 174. El Departament d'Artròpodes del Museu

Una de les torres del museu, uns de les dues en que s'ubica el Departament d'Artròpodes

Diversos membres de l'Associació Catalana de Biospeleologia, ens reunim al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Parc de la Ciutadella) molts dimarts al matí, per estudiar la fauna recollida en el decurs de les sortides, entregar aquesta fauna per guardar-la al museu, consultar les col·leccions entomològiques del museu (principalment coleòpters), sol·licitar el préstec d'alguns exemplars de coleòpters per fer els estudis a casa, demanar algunes caixes d'insectes de la col·lecció del museu, per fer les fotografies necessàries per publicar treballs, consultar llibres i revistes de la biblioteca, fer fotocòpies d'alguns treballs, etc. Totes aquestes tasques no les podríem fer sense la col·laboració del personal del Departament d'Artròpodes i de la Biblioteca.

En ocasions també ens reunim al Museu Blau (Fòrum), a l'àrea reservada per  les diferents Associacions que a més de la nostra col·laboren amb el museu; Malacologia, Lepidopterologia, etc., per preparar activitats o fer reunions. Aquí hi tenim un espai reservat per la nostra associació i també un armari-arxivador, un ordinador per treballar i un magatzem per guardar-hi documentació, separates i material divers.

Berta Caballero, en primer terme a la dreta
El Departament d'Artròpodes està estructurat amb el següent personal:

-Dacha Atienza. Cap de Col·leccions, Recerca i Documentació
-Eulalia García-Franquesa. Cap de Col·leccions
-Berta Caballero i Glòria Masó. Conservadores
-Jordi Agulló. Gestió Científica de Recerca i de Col·leccions

-Neus Brañas i Mireia Nel·lo. Personal de reforç (de l'empresa DOC6) per a les tasques documentalistes.
Glòria Masó

Jordi Agulló, dreta, i Miquel Prieto 

Mireia Nel·lo
A més, hi ha col·laboradors com:  

-Miquel Prieto. Col·laborador especialista, per documentació i Recerca, amb dedicació als coleòpters

-Jorge Mederos. Col·laborador científic, especialista en dípters i amb dedicació a la recerca.

Al museu, una de les principals feines que els ocasionem nosaltres és recepcionar el material, majoritàriament cavernícola, que els portem de les nostres activitats espeleològiques. Una part arriba de les sortides del "Grup dels Dijous" (organitzat pel company Josep Manel Victòria), en el que hi ha participants habituals que recullen fauna cavernícola, sent en Josep Pastor i en Jordi Comas els que s'encarreguen de la seva entrega al museu.

Per facilitar la labor, nosaltres procurem entregar la fauna ja neta i en tubs independents per cada ordre: les aranyes en un tub, els isòpodes en un altre, etc.

A partir de la entrada al departament, s'omplen uns fulls en els que queda constància de cada tub (que conté fauna d'un sol ordre), de la data, cavitat, població, recol·lector i nombre d'exemplars que conté. Així el material queda enregistrat amb un codi que servirà per a la seva futura identificació al llarg dels anys.

El material pot ser que s'estudi-hi per especialistes del propi departament o bé que s'hagi d'enviar a d'altres, de Barcelona, Badalona, Pamplona, Alacant, València, etc., segons el lloc de treball de cada especialista. En aquest darrer cas, els exemplars són lliurats prèvia acceptació del treball i compromís de retorn del material després del seu estudi (s'accepta que una part resti en  la col·lecció del que ha realitzat l'estudi)   
Neus Brañas, en primer terme. Al darrera i d'esquerra a dreta, J. Comas; F. Fadrique i J. Mederos

Amador Viñolas
En Amador Viñolas, és un gran col·laborador del Departament d'Artròpodes, a on hi desenvolupa, quasi diàriament, una gran tasca sense interès de lucre (tanmateix com nosaltres). És un gran especialista en coleòpters de les famílies dels anòbids (els corcs de la fusta) i tenebriònids Amb ell hi tenim molts canvis d'opinió sobre temes del nostre interès.

A més de nosaltres, també visiten sovint el Departament d'Artròpodes altres col·laboradors especialistes en diversos grups de fauna, la majoria exterior, tot i que n'hi ha que també estudien els representants que viuen o es refugien dins de cavitats sense arribar a ser estrictament cavernícoles, com és el cas, per posar un exemple, de les papallones.
Azucena Berná
Biblioteca:

Un complement imprescindible per a les nostres tasques, és el Departament de Biblioteca. Està estructurada així:

-Montserrat Navarro, Cap del Centre de Documentació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
-Azucena Berná i Mª José Saura, Bibliotecàries

Totes elles, amb la seva constant amabilitat i paciència, ens faciliten la documentació que nosaltres necessitem: llibres i revistes especialitzades que elles mantenen ordenades i disponibles per consulta, així com tenen cura de la sala de la biblioteca i de l'ordinador de treball. Des d'aquí, el nostre agraïment per la seva amable i amistosa col·laboració.
María José Saura

Una de les fotografies que es fan al Departament per enviar a especialistes. En aquest cas un isòpode cavernícola 
Una reunió de la nostra Associació amb els membres del Departament, a la Biblioteca
Per cert: Si algú interessat en biospeleologia vol conèixer el Departament, podem acordar-hi una visita. Només cal contactar-nos al nostre mail: biosp@hotmail.com