divendres, 25 de novembre del 2011

Nº 117. Estudis genètics de la Valeria Rizzo

La Valeria ha volgut fer el seu comiat dedicant-nos una conferència sobre els principis i aplicació pràctica del seus treballs sobre estudi genètic de fauna cavernícola. Va ser el passat dimarts dia 15 d'aquest mes de novembre al Museu de Ciències Naturals, que molt amablemente ens va deixar la sala d'actes.A més d'una extensa presentació ens va explicar el procès d’extracció de l’ADN i ens va poder aclarir també molts dels dubtes que teníem, principalment sobre conservació i possibles contaminacions del material abans del seu estudi. Especialment per aquesta dissertació ha preparat una projecció de 24 diapositives de les que en presentem un recull de les més representatives. La Valeria està treballant a l'Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) de Barcelona, amb la seva tèsi que precisament tracta de l'estudi de fauna cavernícola. Ella ha estudiat biologia a la Sapienza Università di Roma amb el professor Augusto Vigna-Taglianti, especialista mundialment conegut en coleòpters caràbids i aquí la dirigeix el Dr Ignacio Ribera, també especialista, entre altres, de fauna cavernícola.Aquest projecte postgrau tracta sobre la Filogènia y Biogeografia dels coleòpters del gènere Troglocharinus i vol basar-se en la comparació dels ADN de les diverses poblacions i conèixer en quina època es van anar diferenciant. Per això s'ha de partir d'exemplars acabats d'obtenir i conservats en alcohol absolut. No es pot utilitzar , per exemple, el nombrós material de les col•leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, ja que els exemplars conservats en sec (preparats sobre cartolines) poden donar errors en els resultats. La veritat és que amb una gran inversió econòmica també s'arribaria a extreure el ADN, però de totes maneres el millor és partir de material "fresc".
Durant aquests dos anys, a més d'estudiar algun material existent ha estat necessari capturar fauna de moltes més localitats a fi d'anar coneixent zones intermèdies entre localitats molt distanciades i així establir un més gran coneixement sobre aquest gènere.
També s'han fet les extraccions dels ADN d'un gran nombre de cavitats, pel que s'ha obtingut material per poder comprovar si les diferents espècies vigents avui dia són vàlides o bé s'ha de reagrupar tot en només una o dues espècies. Durant aquests dos anys la SIE ha col•laborat molt en el projecte. Les sortides del dijous, organitzades per J. M. Victòria han representat un gran ajud al projecte, ja que bé sigui amb la participació directa de la Valeria i del Jordi Comas o d'altres membres, s'ha aconseguit una gran quantitat de material que d'altre manera no hauria estat possible. Des d’aquí volem donar el nostre agraïment tant a ell com als altres companys de la SIE. A mida que els estudis anaven avançant, ja s'han anat presentant alguns resultats en diverses reunions i congressos:
-20 International Conference on Subterranean Biology. Postojna, Slovenia,aug 29 - sept 3, 2010: Evolution and phylogeny of the subterranean genus Troglocharinus (Coleoptera, Leiodidae, Leptodirini) -VI Trobada d’estudiosos del Garraf i d’Olèrdola. 18 nov 2010. Museu de Gavà. -V Sessió Cientifica sobre Invertebrats i Medi Ambient. Cervelló, 26 de febrer 2011 En tots els cassos els autors de aquestes comunicacions han estat: Valeria Rizzo; Jordi Comas; Floren Fadrique; Javier Fresneda i Ignacio Ribera. La Valeria, a Itàlia, ja havia practicat durant 6 anys espeleo al grup Associazione Speleologica Romana 86. Durant aquests dos anys, ha estat sòcia de la SIE i de l'Associació Catalana de Biospeleologia. Amb el nostre desitj que pugui seguir amb les seves recerques, tot i que pel moment no podrà ser a la nostre terra

dilluns, 21 de novembre del 2011

Nº 116. VI Trobada Francesc Español: Programa definitiu

L’Associació d’Amics ens ha fet arribar el programa definitiu de la VI Trobada, que inserim tot seguit. La data és el dissabte dia 26 d’aquest mes de novembre.

Per part de la nostra Associació Catalana de Biospeleologia, a més d’alguns treballs d’altres membres sobre fauna exterior, es presenten els següents que estan directament lligats amb la nostra activitat: -Quatre dades sobre el dossier del concurs d’oposició per a la plaça de regent d'entomologia del Museu del 1932, a càrrec d’OLEGUER ESCOLÀ -Projecte Biospeleologia Atlas: resultat expedicions 2010/2011. Projecte Biospeleologia Malaka, a càrrec de FLOREN FADRIQUE -Estat de l’estudi de l’ADN del grup dels coleòpters del gènere Troglocharinus i en particular de l’espècie ferreri, a càrrec de JORDI COMAS i VALERIA RIZZO -Àngel Lagar i Mascaró: pioner de la biospeleologia, a càrrec de LLUÍS AUROUX PROGRAMA DEFINITIU: VI Trobada Francesc Español de Col∙laboradors del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Organitza: Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona PROGRAMA: Sala d’actes Benvinguda i presentació 10:00 h. A càrrec de CRISTÒFOL JORDÀ (President de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona) i FRANCESC URIBE (Conservador i investigador del Museu). Estudis de les col∙leccions del Museu 10:15 a 10:50 h ∙David i Goliath: una petita revisió, un resultat gegant, a càrrec de ÀNGEL BLANCO, Col∙lecció de Cordats ∙Quatre dades sobre el dossier del concurs d’oposició per a la plaça de regent d'entomologia del Museu del 1932, a càrrec d’OLEGUER ESCOLÀ, Col∙lecció d’Artròpodes ∙Agostella terrersensis, crustaci decàpode de l'Eocè, nou holotip de la col∙lecció de Paleontologia, a càrrec d’ÀLEX OSSÓ, Col∙lecció Paleontologia d’Invertebrats Treball de camp i laboratori 11:10 a 13:20 h. ∙Novetats en l’ estudi dels lepidòpters heteròcers del Delta del Llobregat, a càrrec de JOSEP JOAQUIM PÉREZ DE‐GREGORIO, DIEGO FERNÁNDEZ i MARTÍ RONDÓS, Col∙lecció d’Artròpodes Pausa –cafè. Comentaris generals 11.25 h ∙Les formigues del Sot de la Masia, a càrrec de FEDE GARCÍA, XAVIER ESPADALER i XAVIER ROIG, Col∙lecció d’Artròpodes ∙El grau de maduresa del bosc d’alta muntanya i la fauna malacològica associada, a càrrec de VICENÇ BROS, Col∙lecció d’Invertebrats no artròpodes ∙Estudis realitzats amb els coleòpters, biodiversitat i bioindicadors, a càrrec d’ AMADOR VIÑOLAS, Col∙lecció d’Artròpodes ∙Projecte Biospeleologia Atlas: resultat expedicions 2010/2011. Projecte Biospeleologia Malaka, a càrrec de FLOREN FADRIQUE, Col∙lecció d’Artròpodes ∙Estat de l’estudi de l’ADN del grup dels coleòpters del gènere Troglocharinus i en particular de l’espècie ferreri, a càrrec de JORDI COMAS i VALERIA RIZZO, Col∙lecció d’Artròpodes Història de la ciència 13:35 a 14:20 h .De la Il∙lustració al segle XXI: la importància de les col∙leccions històriques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a l’estudi de la biodiversitat, a càrrec de CRISTIAN R. ALTABA, Col∙lecció d’Invertebrats no artròpodes ∙Totes les campanyes de recol∙lecció de cavernícoles portades a terme al Marroc pels catalans, des del 1966, a càrrec d’OLEGUER ESCOLÀ, Col∙lecció d’Artròpodes ∙Àngel Lagar i Mascaró: pioner de la biospeleologia, a càrrec de LLUÍS AUROUX, Col∙lecció d’Artròpodes Biogeografia 14:20 a 14:45 h. ∙Projecte de guia de tots els amfibis i rèptils de la Península Ibèrica, Balears i Canàries, a càrrec d’ALBERT MASÓ i MANUEL PIJOAN Col∙lecció de Cordats Primera planta Dinar 14.45 h Visita al nou equipament d’etologia de fringíl∙lids, de 15:45 a 16:15 h, a càrrec de JOAN CARLES SENAR, Cap de recerca del Museu Sala d’actes Presentacions 16:30 a 17:30 h ∙Línia de recerca “Diversitat natural i home” a càrrec de JOAN CARLES SENAR, Cap de recerca ∙Proposta de futur per al Castell dels Tres Dragons: Laboratori naturalista, a càrrec de FRANCESC URIBE, Conservador i investigador del Museu Comentaris generals Barcelona, 26 de novembre de 2011 Laboratori de Natura. Pg. Picasso s/n. Parc de la Ciutadella “Voldria que el record de Francesc Español, ens fes reflexionar a tots els que, per alguna raó, ens creiem amb certa responsabilitat en relació amb I'educació, per retornar als principis més propers a la contemplació de la naturalesa, incloent la pròpia naturalesa de I'home, sense tanta artificialitat afegida. Que el record i I'esperit del nostre estimat Francesc Español, que estimava certament els seus escarabats, ens hi ajudi.” Ramón Margalef, Miscel∙lània Zoològica 22.1 (1999)