dilluns, 20 de gener del 2014

Nº 196. Convocatoria de l'Assemblea de BIOSP del 2014

Diplòpode polidesmid. Cova del Toll, Moià.    Foto: Agustí Meseguer 
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA

D’acord amb l’art. 10 dels Estatuts de l’Associació Catalana de Biospeleologia, es convoca l’Assemblea General anual que tindrà lloc en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau), Plaça Leonardo da Vinci 4-5, el pròxim dimarts dia divuit de febrer del 2014 a les 18 hores en primera convocatòria y a les 18,30 hores en segona convocatòria.

L’Assemblea constarà de l’Ordre del dia següent:

1 .- Lectura de  l’Acta anterior i la seva submissió a votació per ser ratificada.

2 .- Exposició per part del Sr. President de les activitats dutes a terme durant l’any 2013 i  projectes pel 2014.

3 .- Presentació de l’estat de comptes de l’Associació i pressupost previst per al 2014.

4 .- Votació dels projectes i pressupost per al 2014.

5 .- Els acords es prendran per majoria simple dels vots del socis presents o representats.

6 .- Torn obert de paraules.

                                      L’Hospitalet de l’Infant 15 de Gener de 2014.

Us hi esperem!