dilluns, 18 de juny del 2012

Nº 131. PROJECTE COVA DEL TOLL (1)


La nostra Associació ha iniciat un nou projecte: l'estudi de la fauna cavernícola de la cova del Toll de Moià per conèixer la seva biodiversitat.


A partir de la visita a la cavitat del Grup dels Dijous (Espeleobloc) en data 7 d'abril del 2011, l'Agustí Meseguer va proposar fer un estudi complert de la fauna cavernícola que habita la cavitat. La zona d'ubicació del Toll no té massa representació coneguda d'aquest tipus de fauna, en part per manca de captures però principalment per ser una zona aïllada dels voltants i que no sembla ser propicia al desenvolupament de fauna hipogea. Tot i així, sempre és important conèixer aquestes dades. L'Agustí, via Federació Catalana d'Espeleologia, va demanar permís d'accés a la cova per poder treballar lliurement en el seu interior, sempre respectant la coincidència amb les habituals i nombroses visites familiars o d'escoles. La directora del Patronat de Museus de Moià, Marta Fàbrega, va atorgar el permís mostrant un gran interès en poder ampliar els coneixements d'aquest conjunt de coves.Les diferents cavitats del carst que es desenvolupa dins les calcàries de Collsuspina de l'eocè i que formen part del conjunt del Toll són:


-Complex de la Cova del Toll (1.148 m). Inclou la boca i Galeria sud, que és la habilitada al llarg de 158 m per poder ser visitada ; boca i Galeria de la surgència i la Galeria est amb l'avenc del Bassot(-12 m) (comunicada amb el Toll l'any 1980)


-Cova Morta (100 m.)


-Cova de les Toixoneres (50 m)


-Balma del Gai (10,5 m.)


Les altes planúries del Moianès (entre els 600 i 1.000 m) estan situades dins la comarca del Bages i dins d'ella a la subcomarca natural del Moianès per motiu de l'aïllament geogràfic amb l'entorn. Pel nord el gran buit de la riera Gavarrenca; pel nord-est la plana de Vic; per l'est la profunda vall del Congost; pel sud els terrenys van perdent alçada fins els cingles del Bertí i la depressió del Vallès a Caldes. Tot i això, aquest aïllament no va ser suficient com per evitar el poblament o colonització de diverses espècies que s'han adaptat i evolucionat fins esdevenir endogees i/o cavernícoles, com campodeids; isòpodes; cargols i pocs etc més.L'activitat es va iniciar el mes d'abril amb unes visites de preparació del projecte. Més endavant ja s'han iniciat les visites per observació i mostreig de la fauna, començant el mes de maig: 10 i 23 i 13 de juny, totes dins d'aquest any. En cada visita s'omplen unes fitxes amb indicació de tota la fauna observada i el lloc de localització. La previsió és de capturar només uns pocs exemplars de cada ordre per poder enviar material als especialistes i poder determinar les espècies. La resta només serà comptabilitzada. La previsió és de fer-hi una visita cada 3 setmanes aproximadament.  El tipus de trampes utilitzades són d'esquer amb liquid conservant; esquer sol i algunes restes vegetals antigues ja existents dins la cavitat. A més, es rastregen les zones més en condicions per la fauna, com el guano; racons humits i zones fangoses. Un hàbitat interessant és l'aquàtic. Durant diverses èpoques de l'any el riu interior es manté actiu i també s'han col·locat trampes dins l'aigua que per cert, ja han donat alguns bons resultats.

Anirem informant del projecte.