dijous, 6 de maig del 2021

Nº 348: Avaluació de l’estat de la fauna subterrània al P.N. del Montseny i al Parc del Montnegre/Corredor

 

Parcs de Catalunya

Xarxa de Parcs Naturals      A les pàgines del DIBA: Parcs de Catalunya, Xarxa de Parcs Naturals, L'Informatiu dels Parcs, s'acaba de publicar una notícia dels resultats d'un treball conjunt entre el DIBA, BIOSP, Museu de C. Naturals de Barcelona i Federació Catalana d'Espeleologia, per comprovar l'estat de la fauna subterrània que colonitza les cavitats del Montnegre i Montseny. S'insereix l'article complet. L'enllaç és:

https://parcs.diba.cat/web/l-informatiu/-/montseny-un-estudi-constata-el-bon-estat-dels-artr%C3%B2podes-del-medi-hipogeu-al-parc-natural-del-montseny-i-al-parc-del-montnegre-i-el-corredor

Un estudi constata el bon estat dels artròpodes del medi hipogeu al Parc Natural del Montseny i al Parc del Montnegre i el Corredor.

Es confirma la presència de dues espècies amenaçades a les cavitats dels dos parcs i que al Montseny una d'elles ha esdevingut una espècie nova.

Investigadors del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) i de l’Associació Catalana de Bioespeleologia (BIOSP) amb el suport de la Federació Catalana d'Espeleologia (FCE) i de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona han avaluat la presència de dues espècies de coleòpters leiòdids, troglòbies estrictes, endèmiques de les serralades litorals catalanes i citades en projectes o propostes de protecció: Parvospeonomus canyellesi (Lagar, 1974), i Parvospeonomus urgellesi (Español, 1964) al Parc Natural del Montseny i al Parc del Montnegre i el Corredor. Després de l'estudi, recentment s'ha descobert que al Montseny aquesta darrera és una espècie nova: Parvospeonomus cruillensis.

La fauna troglòbia d’invertebrats a Catalunya suporta diferents graus d’amenaça i per això es fa del tot necessari actualitzar les dades sobre les distribucions actuals per tal de recolzar i, si cal, ampliar les propostes de decrets de protecció del seu hàbitat. L’estudi l’han portat a terme els investigadors Glòria Masó, Sergi Gago, Miguel Prieto, Jorge Mederos, Neus Brañas, Floren Fadrique, Lluís Auroux i Berta Caballero-López. (Nota de l’autor d'aquest post: També hi van participar  en Jordi Comas i l’Agustí Meseguer, membres de l’Associació Catalana de Bioespeleologia)

Com a addenda recent, Comas (2021) confirma l’estudi genètic amb un estudi morfològic dels Parvoespeonomus urgellesi del Montseny i del Montnegre, on se’n destaca que l’espècie distribuïda a cavitats del Parc Natural del Montseny ha esdevingut una nova espècie: Parvospeonomus cruillensis nv. sp. Comas, 2021. L’espècie P. urgellesi (Español, 1964), doncs, queda actualment, només circumscrita a la seva localitat típica (Av. de les Aranyes) al Parc del Montnegre i el Corredor.

L’avaluació es va dur a terme a set cavitats del Parc Natural del Montseny, tres al municipi de Gualba (Avenc de les Pedreres, Forat núm. 1 ½ de les Pedreres i Forat núm. 2 de les Pedreres), tres a Aiguafreda (Cova del Moro o Cova Cruïlles, Cova de l’Ermita i Cova de l'Infern), i una a Tagamanent (Cova Trencada). Al  Parc del Montnegre i el Corredor, es va triar una cavitat (Avenc de les Aranyes). El segon objectiu va ser el d’ampliar coneixements sobre la biocenosi d’artròpodes existent a les cavitats visitades.

Com a resultats principals d’aquesta campanya, els espècimens de Parvospeonomus canyellesi es van localitzar a les tres cavitats triades de Gualba, confirmant doncs, la seva presència a la localitat típica (Av. de les Pedreres), reafirmant-la al forat nº 2 de les Pedreres, d’on ja teníem cites antigues a la col·lecció del MCNB i afegint-hi una nova cita, al Forat núm. 1 ½ de les Pedreres. En quant a Parvospeonomus urgellesi, va ser localitzat a les tres cavitats triades d’Aiguafreda, afegint, així, una nova cita a la cova de l’Infern. No es va observar a la cavitat de Tagamanent d’on, també, hi havia cites anteriors. Al Parc del Montnegre i el Corredor, es va poder confirmar la seva presència actual a la seva localitat típica (Av. de les Aranyes).  

Parvospeonomus urgellesi a l'Avenc Aranyes, al Parc del Montnegre i el Corredor. Autor: Sergi Gago

La recol·lecció de nous exemplars de P. urgellesi, tant a la localitat típica, com a cavitats del Montseny, va permetre que uns pocs exemplars, de les dues poblacions, s’analitzessin a nivell molecular, per l’equip del Dr. M. Arnedo de la UB, obtenint un resultat de divergència genètica prou significativa, del 12.5-14.2%, el que podia recolzar la hipòtesi de que es tractessin de dues espècies ben diferenciades.    

Com a resultat del segon objectiu de l’estudi, després de processar tot el material recol·lectat a les vuit cavitats visitades, es va comptabilitzar un total de 367 espècimens, pertanyents a 17 grans tàxons d’artròpodes. A banda de les dues espècies diana, es van trobar 35 tàxons d’artròpodes, que s’engloben en 25 famílies, 17 ordres i 6 classes (Arachnida, Chilopoda, Crustacea, Diplopoda, Entognatha i Insecta). 

Totes les mostres recol·lectades es preserven i amplien el fons ja existent de la col·lecció d’artròpodes del MCNB, i contribuiran a millorar el coneixement sobre la biocenosi (comunitat biòtica o comunitat ecològica) a les cavitats visitades del Parc Natural del Montseny i a la cavitat del Parc del Montnegre i el Corredor.