dimecres, 14 de setembre del 2022

Nº 371. Expedició bioespeleològica a l'illa de Sardenya

                                    Turonychus fadriquei, fotografiat viu.     Autor: Carlos Prieto

Fa uns anys, en una de les recerques a l'Alt Maestrat de Terol, l'Associació Catalana de Bioespeleologia BIOSP va descobrir a la "Cija de Fortanete", una cavitat d'aquesta contrada, un interessant opilió amb un elevadíssim grau de troglomorfisme. Ha sigut el primer conegut a Europa de la família Triaenonychidaei, es va descriure com a Turonychus fadriquei. La recol·lecció es va efectuar a uns quaranta metres de fondària de la cavitat, a la zona isotèrmica d'aquesta.


El material va ser tramès al Dr. Carlos Prieto, de la Universitat del País Basc, especialista en aràcnids, qui d’immediat va veure la importància del descobriment i, fins i tot, va participar amb el Floren Fadrique en una visita a la cavitat per obtenir més individus, ja que de moment, només s'havien capturat femelles i era imprescindible estudiar també el mascle.

 

La nova espècie ja va ser presentada l’any 2015 en un congrès de bioespeleologia en el

IV Encuentro Ibérico de Biología Subterránea a Sóller, Mallorca, suggerint una estreta relació amb Buemarinoa patrizii de Cerdeña y Fumontana deprehendor de nortamérica. El seu estudi i descripció va requerir un treball conjunt de l'especialista en aquests aràcnids, l'abans citat Dr. Carlos Prieto, amb els biòlegs Shahan Derkarabetian, Caitlin M.Baker i Gonzalo Giribet de la Universitat de Harvard i Marshal Hedin de la Universitat de San Diego de Califòrnia. La constitució d'aquest grup de treball va ser necessari a causa de la gran complexitat taxonòmica i biogeogràfica del grup al qual pertany aquest opilió.


En aquest estudi, exàmens morfològics i genètics han permès la creació de dues noves famílies dintre de la superfamília dels Triaenonychoidea i de dos gèneres nous: Abbadon en la nova familia Lomanellidae i el nostre Turonychus dins de la familia Buemarinoidae, taxón que poc abans havia estat descrit com una tribu dins la familia Triaenonychidae.


Aquest treball es va publicar a la prestigiosa revista Invertebrate Systematics (2021, 35. 133-157).

                                                               Foto, autor Carlos Prieto
Malgrat la descripció del nou gènere i a causa del poc coneixement que es té d
´aquesta família d´opilions (Buemarinoidae), encara no s´ha pogut esbrinar amb precisió la filiació genètica del nou gènere Turonychus, per manca de material biològic comparatiu d'altres espècies afins.

Hores d
´ara, el Dr. Prieto, està interessat a aconseguir exemplars de l'opilió Buemarinoa patrizii que viu a cavitats de l´illa de Sardenya. Amb l'anàlisi comparatiu de l'ADN d´aquestes dues espècies i gèneres diferents, es vol conèixer la seva composició genètica, que seria quan ja es podria donar per finalitzat l'estudi.

Per disposar d’aquests exemplars de B. patrizii, membres de l’Associació Catalana de Bioespeleologia BIOSP, de l´Institut Catalad´Espeleologia i Ciencies del Kart ICEK i de la Universitat del País Basc, entre els dies 22 i 27 de setembre d'enguany, han organitzat un viatge a l'illa de Sardenya, per intentar capturar aquest opilió i així poder determinar les posicions genètiques dels gèneres i de les espècies de la família i d'aquesta manera finalitzar l'estudi.

Els participants són: Per part de l'ICEK, Montserrat Ubach; per BIOSPFloren Fadrique i per la Universitat del País Basc, Carles Prieto.

L´ICEK ha gestionat amb la Federació d´Espeleologia de Sardenya i alguns bioespeleòlegs de clubs de l'illa perquè ens facilitessin la localització de les cavitats així com el coneixement de les dificultats tècniques d'exploració.

 

                                        Turonychus fadriquei.        Foto: Carlos Prieto

Per poder actuar legalment quan a la captura de la fauna cavernícola i la seva exportació al nostre país, ICEK ha fet els tràmits per solicitar l’imprescindible permís de recol·lecció a l’estament oficial de l’illa, (ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE DE LA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA), autorització que ens ha estat concedida per a les vuit següents cavitats:

-Grotte del Bue Marino. Dorgali (Toddeito- Costa Bue Marino)

-Grotta di Toddeitto o GrottaNuova o ruttanoa (Toddeito, Durgali /Dorgali

-Grotta di Su Pedrusaccu. (Tesulali, Pedrusaccu, Baunei)

-Grotta di Su Canale Superiore. (Su Canale, Baunei)

-Grotta di Su Clovu (Piano d'Otzio, Baunei)

-Grotta Su EniE´istettai (Flumineddu, Urzulei)

-Grotte di Lovettecannas (Su Canale-Lovettecannas, Murgolavò, Baunei)

-Inghiottitoio di Tesulali (Tesulali, Baunei).

Les cavitats que realment visitarem dependran dels resultats de les primeres visites; si ja s’obté el material desitjat, no seria necessari tot el programa.

Desitgem un bon èxit al projecte.