dilluns, 27 d’abril del 2015

221 Una nova espècie de coleòpter cavernícola dels Ports

Un magnific exemplar mascle de la nova espècie       Foto: Jordi Comas
Al massís dels Ports, Tarragona, es va descobrir una nova espècie de coleòpter subterrani, fruit d’una serie d’activitats biospeleològicas entre membres del Departament d’Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona; de l’Associació Catalana de Biospeleologia. i de la SIE de l'Àliga. El treball s'acaba de publicar a la prestigiosa revista Animal Biodiversity and Conservation 38.1 (2015), d'on s'ha extret la informació d'aquest post.


L’any 2012, el Departament d' Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb la col·laboració de l'Associació Catalana de biospeleologia, va realitzar un estudi biospeleològic de la fauna d’artròpodes del Parc Natural dels Ports. Els resultats es van publicar el 2013 a Cingles, butlletí informatiu del Parc Natural dels Ports, 3: 7–11. Caballero–López, B., i Masó–Ros, G., van ser-ne les autores. Durant l’estudi per a la determinació de la fauna recol·lectada, es va identificar una nova espècie de coleòpter caràbid, que es descriu en aquest treball.
Cabeza y pronoto en visión dorsal: Izq., Laemostenus (Antisphodrus) portsensis sp. n., holotipo; Centro, L. (A.) lassallei, de Beceite (Teruel); Dcha., L. (A.) levantinus, ejemplar de la Cueva de las Maravillas (Castellón).
A new species of Laemostenus Bonelli, 1810 (Coleoptera, Carabidae) from Els Ports Natural Park (Catalonia, northeastern Iberian peninsula)

Autors: M. Prieto; J. Mederos i J. Comas

Referència completa de l’article (s'ha publicat en anglés):

Prieto, M., Mederos, J. & Comas, J., 2015. A new species of Laemostenus Bonelli, 1810 (Coleoptera, Ca­rabidae) from Els Ports Natural Park (Catalonia, northeastern Iberian peninsula). Animal Biodiversity and Conservation, 38.1: 23–30.
Resum: (s’ha deixat l’original, que és en castellà)

Un nuevo Laemostenus Bonelli, 1810 (Coleoptera, Carabidae) del Parc Natural dels Ports (Cataluña, nordeste de la península ibérica).— Se describe Laemostenus (Antisphodrus) portsensis sp. n., localizada en cinco cavidades del Parc Natural dels Ports. Se compara con sus vecinos geográficos, L. (A.) levantinus (Bolívar, 1919) y L. (A.) lassallei Mateu, 1989, de los que se distingue por la forma de la cabeza y el pronoto, y espe­cialmente por la morfología de la genitalia masculina. Se completa el estudio aportando datos sobre el hábitat y la ecología de la nueva especie.
Palabras clave: Coleoptera, Carabidae, Laemostenus (Antisphodrus), Especie nueva, Península ibérica, Ca­taluña, Hábitat cavernícola.
 Material estudiat: (♂ mascle. ♀ femella)
Holotipus: ♂, Avenc dels Ermets de Passamonte, Prat del Comte, P. N. Els Ports, Tarragona, Catalunya. 18 IV–29 VIII 2012 (trampes)

Paratypus: Avenc dels Ermets de Passamonte, Prat del Comte (trampes): 18 IV–29 VIII 2012, 3♀♀; 21 X–28 XI 2012, 4♂♂ i 8♀♀; 28 XI 2012–7 II 2013, 2♀♀; 7 I–13 III 2013, 1♂; Cova del Conill, Horta de Sant Joan (trampes): 18 IV–31 VIII 2012, 2♀♀; 31 VIII–28 XI 2012, 1♂; 28 XI 2012–7 II 2013, 2♂♂ i 3♀♀; Avenc de la Barcina, Roquetes: 24-V-2012 (captura directa), 1♂ i 1♀; 24 V–8 X 2012 (trampes), 1♀; Avenc dels Ma­melons, Tortosa: 7 IX 2012 (captura directa), 1♂. Forat del Rastre, Roquetes: 22 XI 2012 (captura directa), 1♀.
Localització del Parc Natural dels Ports i situació de les
cavitats a on s'ha obtingut el material de la nova espècie
Àrea de distribució de Laemostenus (Antisphodrus) portsensis sp. n., L. (A.) lassallei,
i L. (A.) levantinus (només es mostra el nort de la província de Castelló).
Al Llevant ara hi ha aquestes tres espècies; la nova, i les altres dos que ja es coneixien de temps.

Enhorabona pel descobriment. N'esperem més!