dilluns, 13 de juliol del 2015

Nº 225. Tesi doctoral sobre els coleòpters troglobis del gènere Troglocharinus

La Valeria a l'avenc Emili Sabaté.       Foto dins del treball nº 1 de la tesi.      Foto: Josep Pastor
No és gens habitual, podem dir que és quasi impossible en el nostre país, que algú treballi en una tesi sobre fauna cavernícola (al llarg de la historia ho podríem comptar amb els dits d’una mà i potser encara en sobrarien). Per sort sempre hi ha alguna excepció. Aquí en presentem una dedicada a un gènere específic del sota terra de Catalunya (i d’una cavitat d’Osca).

La nostra amiga i companya d’Associació BIOSP, la Valeria Rizzo, ja ha acabat la seva tesi per optar al títol de Doctor per la Universitat de Barcelona i ja l’ha presentat, tot i que encara l’ha de defensar, cosa que serà en el termini d’uns dos o tres mesos. Però la tasca primordial ja la té feta, ara li desitgem una bona sessió davant els “jutges”.

El títol de la tesi és: (està escrita majoritàriament en anglés, amb algun apartat en castellà)

EVOLUTION, DIVERSIFICATION AND ECOLOGY OF A CLADE OF STRICTLY SUBTERRANEAN BEETLES (Troglocharinus, family Leiodidae)

El títol el podem entendre com: Evolució, diversificació i ecologia d’un Clade de coleòpters estrictament subterranis

Nota: S’entén com a Clade un grup específic, en aquest cas de coleòpters troglobis, que s’aïlla genèticament dels altres grups i que han anat evolucionant separadament.

La Valeria va néixer a la regió de Roma i té la nacionalitat italiana. Va estudiar la llicenciatura a la universitat Sapienza Università di Roma i per convenis entre les universitats de la Comunitat Europea va venir a Barcelona per fer la tesi doctoral.

El llarg treball de recerca l’ha fet a Barcelona, dins de l'IBE: Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) i la tesi serà presentada a la Universitat Central.

Ha tingut la deferència de fer-nos arribar l’escrit complet de la seva tesi, però com sigui que encara no està examinada pel jurat, no la podem reproduir fins a assolir el doctorat. El que sí que podem deixar veure és la portada i l’índex. Per cert: la portada inclou una fotografia d’un coleòpter ben conegut per nosaltres, el poblador subterrani per excel·lència del Garraf: el Troglocharinus ferreri, foto feta per l’Agustí Meseguer, un altre bon company de l’Associació Catalana de Biospeleologia.
Portada de la tesi. Mostra un exemplar de Troglocharinus kiesenwetteri kiesenwetteri.(el que viu a les cavitats de Montserrat).    Foto: Agustí Meseguer

L'estructura de la tesi, a més està constituïda per cinc estudis, dels que tres ja havien estat publicats, mentre que els altres dos són inèdits. Tots els treballs estan fonamentats en els coleòpters del gènere Troglocharinus.

Treball nº 1:

Early Pliocene range expansion of a clade of subterranean Pyrenean beetles

Valeria Rizzo 1, Jordi Comas 2, Floren Fadrique 2, Javier Fresneda 2, 3
and Ignacio Ribera 1
1Animal Biodiversity and Evolution, Institute of Evolutionary Biology (CSIC-Universitat
Pompeu Fabra), Barcelona, Spain.

2Museu de Ci!encies Naturals (Zoologia), Barcelona, Spain.

3Ca de Massa, E-25526 Llesp-El Pont de Suert, Lleida, Spain

Títol: Expansió d’un Clade de coleòpters subterranis dels Pirineus, dels principis del Pliocè.

Contingut: Estudi de l’expansió dins el medi subterrani, d’un gènere de coleòpters troglobis de la família Leiodidae del gènere Troglocharinus, que s’ha anat distribuint de manera discontínua entre els Pirineus orientals i la costa catalana. Aquesta dispersió els ha permès colonitzar el món subterrani, però només en les zones de materials carstificables, pel que han format poblacions ben aïllades les unes de les altres i amb diferents evolucions.

Treball nº 2:

A new species of Troglocharinus Reitter, 1908 (Coleoptera, Leiodidae, Cholevinae, Leptodirini) from southern Catalonia, with a molecular
phylogeny of the related species group

V. RIZZO 1 & J. COMAS 2

1 Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-Universitat Pompeu Fabra), Passeig Maritim de la Barceloneta 37, E-08003 Barcelona, Spain.

2 Museu de Ciencies Naturals (Zoologia), Passeig Picassso, E-08003 Barcelona, Spain.


Títol: Una nova espècie de Troglocharinus Reitter, 1908 (Coleoptera Leiodidae, Cholevinae, Leptodirini) del sud de Catalunya, amb la filogènia molecular del grup d’espècies relacionades
Troglocharinus pallisei.         Foto: J. Comas, retocada

Contingut: En Joan Pallisé fa molts anys que va fent prospeccions pels relleus càrstics de la província de Tarragona. Una de les seves especialitats és la biospeleologia, havent obtingut moltes i importants troballes. En una cova de La Riba va recollir una serie de coleòpters que van resultar una nova espècie. Sabent que la Valeria estava estudiant el grup, en Jordi Comas i ella es van encarregar del treball de descripció del nou Troglocharinus pallisei, nom dedicat al seu descobridor.

Treball nº3:

Lack of evolutionary adjustment to ambient
temperature in highly specialized cave beetles

Valeria Rizzo 1, David Sánchez-Fernández 1, Javier Fresneda 2, Alexandra Cieslak 1 and Ignacio Ribera 1
1Institute of Evolutionary Biology (CSIC-Universitat Pompeu Fabra), Passeig Maritim de la Barceloneta 37–49, 08003

Títol: Falta d’adaptació evolutiva a la temperatura ambient en coleòpters del medi subterrani altament especialitzats.

Contingut: Una de les característiques de la fauna exterior consisteix a adaptar-se als canvis de la temperatura ambiental. Dins de l’ambient subterrani la temperatura es manté gairebé estable, tot i que és diferent segons l’enclau geogràfic de la cavitat: la latitud i l’altitud sobre el nivell del mar.

L’estudi vol determinar si l’important grau d’evolució que ha sofert aquesta fauna en la seva adaptació a les estrictes condicions de vida del sota terra, els ha provocat també la pèrdua d’aquesta capacitat d’adaptació a la temperatura ambient.

S’han fet assaigs tèrmics amb dos grups ben diferenciats de Troglocharinus: un de localització pirinenca, T. fonti, que colonitzen les cavitats des del Miocè, vivint a temperatures entre els 4 i els 11º i un altre grup de localització costanera del Garraf, T. ferreri, que es van introduir a principis del Pliocè i que viuen a temperatures entre els 14 i els 16º.

Les conclusions indiquen que aquestes espècies han perdut alguns dels mecanismes termoreguladors

 Treball nº 4:

The fate of deep subterranean biodiversity under climate change

David Sánchez-Fernández 1, Valeria Rizzo 1, Alexandra Cieslak 1, Arnaud Faille 2, Javier Fresneda 3, 4, Ignacio Ribera 1

1 Institute of Evolutionary Biology (CSIC-Universitat Pompeu Fabra), Passeig Maritim de la Barceloneta 37-49, 08003 Barcelona, Spain

2 Zoologische Staatsammlung, Muenchhausenstrasse 21, 81247 Munich, Germany

3 Ca de Massa, 25526 Llesp – El Pont de Suert, Lleida, Spain

4 Museu de Ciències Naturals (Zoologia), Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona, Spain

Títol: El futur de la biodiversitat subterrània profunda sota els efectes del canvi climàtic.

Contingut: L’objectiu del treball és avaluar la capacitat potencial d’un llinaje de 85 diferents espècies de coleòpters subterranis, per poder afrontar un futur canvi climàtic. La tria d’aquestes espècies inclou des de la cara nord dels Pirineus Orientals fins a la costa mediterrània, incloent una petita part de França i tot Catalunya.

De cara a enfrontar-se a un canvi climàtic amb increment de les temperatures, en principi, aquestes variacions haurien de tenir poca influència a partir de pocs metres sota terra, però cal conèixer quin grau d’adaptació té aquesta fauna davant els canvis de la temperatura i de la humitat.

El treball ha aplicat models bioclimàtics per estimar les temperatures a què van estar exposades les espècies; les actuals i les futures

Treball nº 5:

Substratum lithology determines dispersal and genetic structure
in a strictly subterranean beetle (Troglocharinus ferreri,
family Leiodidae)

Valeria Rizzo1, David Sánchez-Fernández1, Rocío Alonso1, Josep Pastor2 and Ignacio
Ribera1

1 Institute of Evolutionary Biology (CSIC-Universitat Pompeu Fabra), Passeig Maritim de la Barceloneta 37-49, 08003 Barcelona, Spain

2 Museu de Ciències Naturals (Zoologia), Barcelona, Spain

Títol: La litologia del substrat determina la dispersió i l'estructura genètica,
en un coleòpter estrictament subterrani (Troglocharinus ferreri,
familia Leiodidae)

Mapa del Garraf. En cercles vermells, les cavitats amb material estudiat en el treball nº 5
Contingut: S'estudia aquí l’efecte del substrat carstificable, en les àrees de dispersió d’una espècie històrica i endèmica de Catalunya que viu al domini subterrani del massís del Garraf.


La distinta composició del terreny (calcàries i dolomies) hi ha influït en les àrees de distribució de les tres diferents subespècies que configuren el grup del T. ferreri: T. ferreri ferreri; T. ferreri pallaresi i T. ferreri abadi.

Informarem de la cerimònia de la tesi i esperem que poguem editar-la (242 pàgines!).

Amb la nostra felicitació a la Valeria.