dijous, 20 d’octubre del 2011

Nº 115. Manual de Biospeleologia

L'any 1976 l'Escola Catalana d'Espeleologia va editar un manual bàsic de biospeleologia, sota el títol Introducció a la Biospeleologia. L'edició, en impremta, blanc i negre, format 219 x 167 mm i amb un total de 63 pàgines (sense numerar), va ser un referent per molts de nosaltres, cursets, etc. Els autors van ser, segons l'ordre dels escrits, Oleguer Escolà i Boada; Xavier Bellés i Ros i Carles A. Gràcia i Alonso Cronològicament, altres escrits de divulgació de la biospeleologia havien estat els de Joaquim Montoriol i Pous: Generalidades sobre los animales cavernícolas. Ciencia y Montaña, 2º trimestre 1952, pp 21-34 Aquesta obra, del 1952, es pot considerar com la primera a Catalunya, i a ben segur també la d'Espanya, que parla de les generalitats de la biospeleologia, diem-ne que és un escrit per iniciar-se en aquesta especialitat, una mena de curset abreviat però molt complet. El llibret d'en Enric Balcells El estudio biológico de las cavidades subterráneas, va ser un treball molt més ampli però posterior. De fet, el treball original es va presentar i publicar a les Memorias de la Asamblea Regional de Espeleologia, l'any 1958 a Carranza, i després es va editar el 1959 con a separata. Som conscients que aquest treball no està al dia, tanmateix que quasi qualsevol treball de fa 35 anys. La sistemàtica ha sofert importants modificacions; encara es coneixia el Medi Subterrani Superficial (MSS); no es parlava de tècniques de recerca i conservació; el llistat d'especialistes s'ha d'actualitzar, etc. Això no és una crítica destructiva. Es tracta del millor manual que hem tingut escrit per gent nostre, però naturalment tot és millorable. Aquest projecte de treball està portat a terme pels membres de l'Associació Catalana de Biospeleologia. Tenim la intenció de anar actualitzant aquest manual. De moment s'ha reproduït literal i completament a base d'escanejar-lo. Això és el primer pas. En properes edicions s'editarà el mateix escrit que ja s'ha re-escrit tot ell en format Word a fi de poder anar-hi entrant les correccions i ampliacions. Els nous escrits es veuran ampliats amb una serie de temes enfocats a la iniciació; p. ex. recerca i captura, així com "modernitzant" l'escrit i posant al dia els noms de les especies; substituint els dibuixos per fotografies; corregint alguns petits errors tipogràfics i així poc a poc poder tenir un manual més complet. S'aniran numerant totes les edicions, indicant en cadascuna les modificacions respecte a l'anterior, de manera que sigui fàcil el seu seguiment per qui s'ho vulgui descarregar. Aquesta primera versió no tindrà cap referència ja que és la original. El nostre agraïment a J.M. Victoria que, com en altres ocasions s'ha encarregat de la conversió dels escanejos per poder-los editar en format Scribd.

Aquest, i els futurs Scribd no tenen cap limitació per la seva descàrrega. Serà del tot lliure.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada