dilluns, 21 de novembre de 2011

VI Trobada Francesc Español: Programa definitiu

L’Associació d’Amics ens ha fet arribar el programa definitiu de la VI Trobada, que inserim tot seguit.

La data és el dissabte dia 26 d’aquest mes de novembre.


Per part de la nostra Associació Catalana de Biospeleologia, a més d’alguns treballs d’altres membres sobre fauna exterior, es presenten els següents que estan directament lligats amb la nostra activitat:

-Quatre dades sobre el dossier del concurs d’oposició per a la plaça de regent d'entomologia del Museu del 1932, a càrrec d’OLEGUER ESCOLÀ

-Projecte Biospeleologia Atlas: resultat expedicions 2010/2011. Projecte Biospeleologia Malaka, a càrrec de FLOREN FADRIQUE

-Estat de l’estudi de l’ADN del grup dels coleòpters del gènere Troglocharinus i en particular de l’espècie ferreri, a càrrec de JORDI COMAS i VALERIA RIZZO

-Àngel Lagar i Mascaró: pioner de la biospeleologia, a càrrec de LLUÍS AUROUX

PROGRAMA DEFINITIU:

VI Trobada Francesc Español de Col∙laboradors
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Organitza:

Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

PROGRAMA:

Sala d’actes

Benvinguda i presentació 10:00 h. A càrrec de CRISTÒFOL JORDÀ (President
de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona) i FRANCESC URIBE (Conservador i investigador del Museu).

Estudis de les col∙leccions del Museu

10:15 a 10:50 h

∙David i Goliath: una petita revisió, un resultat gegant, a càrrec de ÀNGEL BLANCO, Col∙lecció de Cordats

∙Quatre dades sobre el dossier del concurs d’oposició per a la plaça de regent d'entomologia del Museu del 1932, a càrrec d’OLEGUER ESCOLÀ, Col∙lecció d’Artròpodes

∙Agostella terrersensis, crustaci decàpode de l'Eocè, nou holotip de la col∙lecció de Paleontologia, a càrrec d’ÀLEX OSSÓ, Col∙lecció Paleontologia d’Invertebrats

Treball de camp i laboratori

11:10 a 13:20 h.

∙Novetats en l’ estudi dels lepidòpters heteròcers del Delta del Llobregat, a càrrec de JOSEP JOAQUIM PÉREZ DE‐GREGORIO, DIEGO FERNÁNDEZ i MARTÍ RONDÓS, Col∙lecció d’Artròpodes

Pausa –cafè. Comentaris generals 11.25 h

∙Les formigues del Sot de la Masia, a càrrec de FEDE GARCÍA, XAVIER ESPADALER i XAVIER ROIG, Col∙lecció d’Artròpodes

∙El grau de maduresa del bosc d’alta muntanya i la fauna malacològica associada, a càrrec de VICENÇ BROS, Col∙lecció d’Invertebrats no artròpodes

∙Estudis realitzats amb els coleòpters, biodiversitat i bioindicadors, a càrrec d’ AMADOR VIÑOLAS, Col∙lecció d’Artròpodes

∙Projecte Biospeleologia Atlas: resultat expedicions 2010/2011. Projecte Biospeleologia Malaka, a càrrec de FLOREN FADRIQUE, Col∙lecció d’Artròpodes

∙Estat de l’estudi de l’ADN del grup dels coleòpters del gènere Troglocharinus i en particular de l’espècie ferreri, a càrrec de JORDI COMAS i VALERIA RIZZO, Col∙lecció d’Artròpodes

Història de la ciència

13:35 a 14:20 h

.De la Il∙lustració al segle XXI: la importància de les col∙leccions històriques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a l’estudi de la biodiversitat, a càrrec de CRISTIAN R. ALTABA, Col∙lecció d’Invertebrats no artròpodes

∙Totes les campanyes de recol∙lecció de cavernícoles portades a terme al Marroc
pels catalans, des del 1966, a càrrec d’OLEGUER ESCOLÀ, Col∙lecció d’Artròpodes

∙Àngel Lagar i Mascaró: pioner de la biospeleologia, a càrrec de LLUÍS AUROUX, Col∙lecció d’Artròpodes

Biogeografia

14:20 a 14:45 h.

∙Projecte de guia de tots els amfibis i rèptils de la Península Ibèrica, Balears i Canàries, a càrrec d’ALBERT MASÓ i MANUEL PIJOAN Col∙lecció de Cordats

Primera planta

Dinar 14.45 h

Visita al nou equipament d’etologia de fringíl∙lids, de 15:45 a 16:15 h, a càrrec de
JOAN CARLES SENAR, Cap de recerca del Museu

Sala d’actes

Presentacions

16:30 a 17:30 h

∙Línia de recerca “Diversitat natural i home” a càrrec de JOAN CARLES SENAR, Cap de recerca

∙Proposta de futur per al Castell dels Tres Dragons: Laboratori naturalista, a càrrec
de FRANCESC URIBE, Conservador i investigador del Museu

Comentaris generals


Barcelona, 26 de novembre de 2011

Laboratori de Natura. Pg. Picasso s/n. Parc de la Ciutadella

“Voldria que el record de Francesc Español, ens fes reflexionar a tots els
que, per alguna raó, ens creiem amb certa responsabilitat en relació
amb I'educació, per retornar als principis més propers a la contemplació
de la naturalesa, incloent la pròpia naturalesa de I'home, sense tanta
artificialitat afegida. Que el record i I'esperit del nostre estimat Francesc
Español, que estimava certament els seus escarabats, ens hi ajudi.”

Ramón Margalef, Miscel∙lània Zoològica 22.1 (1999)

Cap comentari:

Publica un comentari